produkte made in albania

Produktet “Made in Albania” nga Të Gjitha Rajonet e Shqipërisë

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me institucionet e linjës, kanë listuar produktet tradicionale vendase për secilin nga...

Mbi 11 Ton Bimë Mjekësore të Vlorës Eksportohen Vendet e BE-së

Eksportet bujqësore nga qarku i Vlorës, krahas peshkimit kryesojnë edhe me kulturën e shalqirit dhe bimëve mjekësore aromatike këtë sezon...