cikli menstrual

Postmenopauza – Çfarë Duhet të Dini Rreth Saj

Postmenopauza është një term për të përshkruar kohën pas kalimit të menopauzës. Kur jeni në postmenopauzë, cikli juaj menstrual ka...

Cikli Menstrual – Çfarë Është Normale dhe Çfarë Jo

Ndjekja e cikleve menstruale mund t’ju ndihmojë të kuptoni se çfarë është normale, kohën e ovulacionit dhe të identifikoni ndryshime...