Termometri

Thyerja e Termometrit, Si të Hiqni Zhivën e Rrezikshme

Mërkuri është i vetmi metal që lëngëzohet në temperaturën e ambientit. Atë e gjejmë si pjesë të termometrit që shumë...

Cili Është Termometri që Mat më Saktë Temperaturën

Pasja e termometrit të duhur në shtëpi apo në punë është shumë e rëndësishme. Na duhet të dimë, cili është...