SME

SME-të Mund të Përfitojnë nga Skema Financiare për Inovacion dhe Teknologji

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), fton bizneset e vogla dhe të mesme (SME) të aplikojnë për të përfituar...

ProCredit Bank ofron treg rajonal për bizneset shqiptare

Sipërmarrjet e mesme dhe të vogla janë jetike për ekonominë e Shqipërisë pasi përfaqësojnë 95% të të gjitha bizneseve në...