CERTIFIKIM I PRODUKTEVE SHQIPTARE

Certifikimi sipas Standardeve të BE, i hap Rrugë Eksportit të Verës në Tregun Italian

Drejtoria e Bujqësisë në bashkinë e Maliqit të qarkut Korçë, po mbështet fermerët e zonës, jo vetëm në drejtim të...

17 Agrobiznese Shqiptare Çertifikohen me Standardet Ndërkombëtare të Cilësisë dhe Sigurisë

Bujqësia në Shqipëri? Një nga sektorët më fitimprurës për investim. Toka? Jashtëzakonisht frytdhënëse. Klima? Tepër e favorshme. Çfarë i pengon...