Ministria e Mjedisit çel Javën e Riciklimit në 20 Qershor 2015.