arsimi

Pasojat Që Pandemia Ka Lënë Shkollimin e Fëmijëve

Studimet e fundit zbulojnë gjëra të frikshme: Në mbarë botën pandemia Corona ka pasur një ndikim shumë më negativ në...

Si T’i Përgatisni Fëmijët Për Vitin e Ardhshëm Shkollor?

Pandemia e koronavirusit ka shkaktuar ndërprerje domethënëse në ciklin arsimor të fëmijëve por edhe në aftësitë e tyre të të...

Institucionet Arsimore Do Të Qëndrojnë Mbyllur – Përhapja e COVID-19

Duke parë se situata e përhapjes së koronavirusit COVID-19 ende është në rritje, Ministria e Shëndetësisë morri një hap vendimtar....