ndikimi pandemia

Pandemia, Paralajmërimi për të Rinjtë nën Moshën 30 Vjeç

Autoritetet e shëndetësisë në kontinent po përpiqen të tërheqin vëmendjen e të rinjve nën 30 vjeç, duke i paralajmëruar se...

COVID-19 po Rëndon më Shumë Gratë, Rrezikon të Thellojë Pabarazinë Gjinore

COVID-19 ka ndikuar në mënyrë shpërpjesëtimore gratë krahasuar me burrat, dhe rrezikon të thellojë pabarazinë gjinore, sipas një vlerësimi të...