subvencionim

Ulen Financimet Për Blegtorinë Shqiptare – Pasojat Tek Fermerët

Blegtoria po tkurret, vetëm në vitin 2020 sipas të dhënave nga INSTAT, në Shqipëri ka 55 mijë gjedhë më pak...

Subvencione Për 1458 Fermerë që Merren me Bletari

Vëllezërit Dhima në Lunxhëri të Gjirokastrës menaxhojnë prej vitesh një fermë bletësh me 150 koshere, ndërkohë që këtë vit ata...

Fermeri që Përfitoi Subvencionim nga Buxheti i Shtetit për Fermën e tij në Fshatin Zagori

Pëllumbi nga Zagoria, është një prej mijëra fermerëve që kanë përfituar këtë vit mbështetje me subvencione nga buxheti i shtetit...

Si Mund Të Përfitojnë Fermerët Mbështetje Financiare Për Kultivimin e Bimëve Mjekësore

Në Shqipëri ka rreth 7233 lloje bimësh të cilat formojnë thuajse 32% të të gjithë florës së Evropës. Këtu futen...