PANAIRI ˜DITËT E VERËS™ 14 – 15 MARS 2015

554 0

Këshilli i Agrobiznesit shqiptar do të celë në datat 14-15 Mars 2015 Panairin ‘Ditët e verës’. KASH fton kompani, donatorë e organizata të huaja, institucione dhe projekte në fushën e bujqësisë dhe industrisë agropërpunuese, të marrin pjesë në panairin e agrobiznesit shqiptar në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave. Në Panair do të ekspozohen produkte të Markës shqiptare me synim promovimin e identiteti të produkteve tona më cilësore nga të gjitha zonat e Shqipërisë.