Pyetje: Pas marrjes së statusit të vendit kandidat në BE, a do të përfitojë ende Shqipëria nga fondet e Bashkimit Evropian?

195 0

Çdo vit Shqipëria përfiton një fond të caktuar për mbështetjen e bujqësisë me grante. Fondi në dispozicion nuk do të ndërpritet, përkundrazi ai rritet nga viti në vit. Institucioni përkatëse për menaxhimin e fondeve të BE-së është Agjensia e Pagesave, AZHBR. Më shumë informacion për mënyrat e aplikimit gjeni në rubrikën Si të përfitojmë nga Skemat e Granteve IPARD-like për bujqësinë shqiptare.