investime

Historia e Alberta Meçaj Si Arriti të Jetë Një Sipërmarrëse e Suksesshme e Materialeve Hidraulike

Alberta Meçaj e nisi rrugën drej biznesit dhe sipërmarrjes në vitin 2003 ku hapi dyqanin e parë të materialeve hidraulike...

Potenciale Fitmi Për Fermerët – Përpunimi i Thjeshtë i Frutave Dhe Agroturizmi

Për shkak të traditës, burimeve natyrore dhe diversitetit, Shqipëria ka një potencial të pashfrytëzuar për rritjen e të ardhurave në...

Zënë Gjysmën e Territorit – Sa Kanë Qenë Investimet Për Pyjet në 21 Vite

Gati gjysma e sipërfaqes se vendit është e mbuluar me pyje, por qeveritë shqiptare nuk i kanë kushtuar gati aspak...

81 Ferma në Shqipëri Prodhojnë Produkte Tërësisht Bio

Fermerët shqiptarë do të kishin fitime më të larta po të kishin orientuar prodhimin drejt produkteve, Bio. Copëzimi i lartë...

Skema Kombëtare – 1,1 miliardë lekë të disbursuara për 5 495 fermerë përfitues

Skema Kombëtare e mbështetjes në Bujqësi 2020 ka shënuar numrin më të lartë të aplikimeve por dhe të përfituesve fermerë...

IPARD II/ 371 fermerë dhe agopërpunues, 162 milionë euro investime gjatë 2020

371 fermerë dhe agropërpunues aplikuan për grante në programin IPARD II, për 162 milionë euro investime gjatë vitit 2020. Agjencia...

IPARD mbështet me grant deri në 70% të vlerës së investimit në zonat malore

Për të zhvilluar investimet në asete fizike në terrene malore nëpërmjet programit IPARD fermerët mbështeten me masë granti deri në...

CBS Ndihmon 13 agrobiznese në Korçë e Fier, 500 mijë USD investime në tre muajt e fundit

Rritja e aksesit në financim e fermerëve dhe agrobiznesit ka zgjeruar investimet dhe kontributin e sektorit të bujqësisë në ekonominë...

Furnizimi me Ujë në Shqipëri – Çfarë Pritet Të Ndodhë

Problemet me furnizimin e ujit janë ende prezente në shumë nga qytetet e qarqeve të Shqipërisë. Lajme të shumta të...