Eurostat Publikon Raportin E Mirëqenies Materiale – Ku Renditet Shqipëria?

191 0

Përgjatë vitit 2019 Shqipëria konsumoi sa 39 % e mesatares së BE-se, duke shënuar nivelin më të ulët në Europë sipas publikimit të Eurostat.

Konsumi i individëve është matës i mirëqenies materiale të familjeve. Në të gjithë Shtetet Anëtare në 2019, konsumi për frymë i shprehur në Standardet e Fuqisë Blerëse (PPS) ndryshonte nga 39% në Shqipëri niveli më i ulët në raport me mesataren e BE, deri në 135% në Luksemburg, niveli më i lartë i konsumit.

Vendet e rajonit të Ballkanit u paraqiten shumë më mirë në këtë tregues me një diferencë më të ngushte se Shqipëria.  Mali i zi e ka konsumin për person sa 60% e mesatares së BE, e ndjekur nga Maqedonia me 42 %, Bosnja 41%.

Eurostat raporton se të dhënat e publikuara nga zyra e statistikave të Bashkimit Evropian, bazohen në  shifrat mbi fuqinë blerëse, dhe shifrat më të fundit të PBB-së dhe të popullsisë.

Të dhënat tregojnë se 18 shtete anëtare konsumojnë nën mesataren e BE-së, ndërsa nëntë shtete anëtare regjistruan konsum për frymë mbi mesataren e BE në 2019.

Niveli më i lartë në BE ishte regjistruar në Luksemburg, 35% mbi mesataren e BE, përpara Gjermanisë me 22% mbi mesataren. Ata u ndoqën nga Austria, Danimarka, Belgjika, Holanda, Finlanda, Franca dhe Suedia me nivele prej 9 deri në 18% mbi të Mesatarja e BE-së

Ndërsa konsumi për për trembëdhjetë Shtete Anëtare qëndron midis mesatares së BE dhe 25% më poshtë. Në Itali, Irlandë, Qipro, Lituani dhe Spanjë nivelet ishin 10% ose më pak nën mesataren e BE-së, ndërsa Portugalia, Çekia, Malta dhe Sllovenia ishte midis 10% dhe 20% më poshtë. Polonia, Rumania, Greqia dhe Estonia ishin midis 20% dhe 25% nën mesataren. Pesë shtete anëtare regjistruan konsum  për frymë më shumë se 25% nën mesataren e BE.

Letonia, Sllovakia, Hungaria dhe Kroacia midis 25% dhe 35% më poshtë, ndërsa Bullgaria kishte AIC për frymë 42% nën mesataren e BE-së. Vendi më diferencën më të lartë ishte Shqipëria  me 61 % më pak se mesatarja e BE-së.

Gjatë tre viteve të fundit, konsumi për frymë në krahasim me mesataren e BE-së mbeti relativisht e qëndrueshme në shumicën e Shtetet anetare. Megjithatë, një rritje e qartë u regjistrua në Rumani (79% e mesatares së BE në 2019, krahasuar me 70% në 2017), pasuar nga Lituania, Portugalia, Malta, Sllovenia dhe Bullgaria.

Në të kundërt, rënia më e dukshme u regjistrua në Suedi, Gjermani, Austri dhe Spanjë./Burimi:Monitor