Pyetjet Të Drejtuara Më Shpesh Nga Qytetarët Në Lidhje me Virusin COVID-19 – Merrni Përgjigjet e Sakta

200 0

Instituti Federal i Vlerësimit të Riskut ka dhënë një sërë shpjegimesh mbi paqartësitë  që ekzistojnë në lidhje me koronavirusin përmes pyetje-përgjigjeve më të shpeshta që janë hasur.

A mund të transmetohet lloji i ri i koronavirusit përmes ushqimit dhe lodrave?

Aktualisht nuk ka raste që kanë treguar ndonjë dëshmi se njerëzit janë infektuar me llojin e ri të koronavirusit me një metodë tjetër, të tilla si përmes konsumimit të ushqimit të kontaminuar ose përmes lodrave të importuara. Nuk ka gjithashtu raporte të njohura për koronaviruse të tjera në lidhje me infeksionet për shkak të ushqimit ose kontaktit me sipërfaqet e thata. Transmetimi përmes sipërfaqeve të cilat kohët e fundit janë kontaminuar me viruse është, sidoqoftë, i mundshëm përmes infeksioneve të njollosura. Sidoqoftë, kjo ka të ngjarë të ndodhë vetëm gjatë një periudhe të shkurtër pas ndotjes, për shkak të stabilitetit relativisht të ulët të koronaviruseve në mjedis.

 A mund të jenë burim infeksioni në njerëz mallrat e importuara nga rajone ku sëmundja është shpërndarë?

Për shkak të metodave të transmetimit të regjistruara deri më tani dhe stabilitetit relativisht të ulët mjedisor të koronavirusëve, nuk ka gjasa që mallrat e importuara, siç janë ushqimet e importuara ose mallrat e konsumit dhe lodrat, mjetet, kompjuterët, rrobat ose këpucët mund të jenë burim i një infeksioni me të reja lloji i koronavirusit, sipas gjendjes aktuale të dijes. Ky vlerësim është akoma i vlefshëm pas botimit më të fundit mbi këmbënguljen e koronaviruseve të njohura nga shkencëtarët nga Universitetet e Greifswald dhe Bochum.

 Si mund ta mbrojmë veten nga infektimi nga virusi përmes ushqimit dhe produkteve?

Edhe pse nuk ka të ngjarë që virusi të transmetohet përmes ushqimit të kontaminuar ose produkteve të importuara, rregulla të përgjithshme të higjienës së përditshme, të tilla si larja e rregullt e duarve dhe rregullat e higjenës për përgatitjen e ushqimit (https://www.bfr.bund.de/cm/364 /protection-against-foodborne-infections.pdf (208.5 KB)) duhet të respektohet gjatë trajtimit të tyre. Meqenëse viruset janë të ndjeshëm ndaj nxehtësisë, rreziku i infeksionit gjithashtu mund të zvogëlohet më tej duke ngrohur ushqime.

 A mund të mbijetojnë koronaviruset dhe të mbesin infektues në sipërfaqe fikse dhe të thata, jashtë organizmave njerëzorë ose shtazorë?

Stabiliteti i koronavirusëve në mjedis varet nga disa faktorë, të tilla si temperatura, lagështia e ajrit dhe kushtet e sipërfaqes, si dhe llojet specifike të viruseve dhe sasia e virusit. Në përgjithësi, koronaviruset njerëzore nuk janë veçanërisht të qëndrueshme në sipërfaqet e thata. Ç’aktivizimi në kushte të thata zakonisht ndodh brenda një periudhe nga disa orë deri në disa ditë. Sidoqoftë, aktualisht nuk ka ende të dhëna më specifike në lidhje me llojin e ri të koronavirusit (SARS-CoV-2).

A mundet që punëtorët e karremave, punëtorët e ndërmarrjeve transportuese që merren me kontejnerë, ose punëtorët që merren me përpunimin e mëtejshëm  të produkteve gjysmë të gatshme, përbërësve ose produkteve të tjera të parafabrikuara të importuara nga Kina, të infektohen nga lloji i ri i patogjenit?

Për shkak të stabilitetit të ulët mjedisor të koronavirusëve, një transmetim i patogjenit përmes kësaj metode duket se nuk ka të ngjarë në shumicën e rasteve. Instituti Federal gjerman për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë dhe Komiteti për Agjentë Biologjikë, janë përgjegjës për vlerësimin e rreziqeve të mundshme në lidhje me agjentët infektivë në vendin e punës./Burimi:ATSH