14% e popullsisë së vendit vuan nga sëmundjet e zemrës dhe hipertensioni

269 0

Një grup ekspertësh nga Instituti i Shëndetit Publik analizuan prevelancat e sëmundjeve jo të transmetueshme të vitit 2017 dhe gjeten një ecuri alarmante të sëmundjeve kardiovaskulare dhe hipertensionit.

Pranë mjekëve të familjes në të gjithë vendin ishin regjistruar 388,768 raste prevalente me sëmundje kardiovaskulare, në të cilat përfshihen edhe 281,857 raste me hipertension.

Të sëmurët përbënin 14% të popullsisë banuese në vend prej 2,8 milionë personash.

Në Shqipëri, më 2017, rezultojnë të regjistruar në sistemin shëndetësor 85 869 persona që jetojnë me sëmundje zemre. Nga këta, 37 225 janë me sëmundje ishemike të zemrës, pra sëmundje të shkaktuara nga probleme të furnizimit të muskulit të zemrës me oksigjen, si pasojë e ngushtimit apo bllokimit të arterieve koronare. Mes tyre, 16, 081 persona janë raste prevalente të infarktit të miokardit.

Përllogaritjet e eksperteve tregojnë se që nga viti 2010 deri në vitin 2017, rastet prevalente si të sëmundjeve ishemike të zemrës ashtu edhe rastet prevalente me infarkt miokardi janë rritur me mbi 30%.

Qarqet me prevalencë të regjistruar më të lartë për vitin 2017 janë Korça, Durrësi, Berati, Tirana e Gjirokastra. Prevalencën më të ulët e kanë Elbasani, Dibra e Kukësi.

Sëmundjet e qarkullimit të gjakut përfshijnë një rang të gjerë problemesh shëndetësore me natyra dhe shkaqe të ndryshme, por më kryesoret mes tyre janë sëmundjet ishemike, të cilat kanë në bazë të tyre dëmtimin e furnizimit me oksigjen të muskulit të zemrës dhe të trurit.

Këtu përfshihen grupi i sëmundjeve ishemike të zemrës (ose sëmundjet e arterieve koronare) dhe sëmundjet cerebrovaskulare.

Këto dy kategori problemesh shëndetësore prekin dy organe të ndryshme dhe kanë paraqitje klinike krejt të ndryshme nga njëra -tjetra, por kanë në bazë të tyre një sërë shkaqesh të përbashkëta dhe nga pikëpamja e shëndetit publik trajtohen së bashku.

Ekspertët e ISHP-së theksuan se për një sërë sëmundjesh jo të transmetueshme, si p.sh. sëmundjet ishemike të zemrës, sëmundjet cerebrovaskulare, kanceri i mushkërive etj, janë përcaktuar qartë faktorët e riskut, në një masë të tillë sa mund të parashikohet në mënyrë të arsyeshme shpeshtësia e sëmundjes në të ardhmen.

Ata u shprehen se, ky grup indikatorësh është i vlefshëm sidomos për vlerësimin e situatës së pritshme lidhur me sëmundjet jo të transmetueshme si dhe për planifikimin e shërbimeve në të ardhmen.

Gjithashtu është me mjaft vlerë në një kohë, kur fokusi i strategjive dhe kontrollit të sëmundjeve jo të transmetueshme është drejtuar kah kontrollit të faktorëve risk nëpërmjet ndryshimit të stilit të jetesës dhe kapjes së hershme./Burimi:Monitor